USPOSTAVA REZERVNOG SCADA SISTEMA U TE TUZLA, B&H.

30.03.2015.

O projektu

Kompletno projektovanje, konfigurisanje, paremtriranje i puštanje u pogon rezervnog SCADA sistema za 220 kV, 110 kV, 35 kV i dijela 6 kV postrojenja u TE Tuzla.

SCADA sistem baziran na SIEMENS SICAM SCC (Station Control Center) sa IEC 60870-5-104 komunikacionim protkolom.

Uređaji: SIEMENS SICAM mic, SIEMENS RuggedCOM RSG2100NC i RS900NC.

Naručilac

EP BiH TE Tuzla, B&H

Korisnik

EP BiH TE Kakanj, B&H
Related Projects
Kontaktirajte nas