PROIZVODNJA KONTROLNIH, ZAŠTITNIH I RANŽIRNIH ORMARA ZA 110 kV DV.

10.05.2016.

O projektu

Proizvodnja, preFAT i FAT i ispitivanje za kontrolne, zaštitne i ranžirne ormare za novi 110 kV dalekovod u TS Lapaj i TS Peshkopi u Albaniji.

Uređaji: SIEMENS SIPROTEC 4 7SA6126, 7SJ6245, 6MD6625, SICAM P50, Landis+Gyr brojilo i Unitro signalna jedinica.

Komunikacioni protokol IEC 61850

Naručilac

OST Albania

Korisnik

OST Albania
Related Projects
Kontaktirajte nas