PROŠIRENJE 110 kV DALEKOVODA U JUŽNOJ ALBANIJI

05.01.2015.

O projektu

Kompletno projektovanje, konfigurisanje i parametriranje svih uređaja, fabrička predispitivanja (preFAT) i fabrička ispitivanja (FAT) uz prisustvo konsultanta Fichtner i kupca OST Albanija za proširenje 110 kV dalekovodnih polja u TS 110/20 kV Sarande,TS 110/35/10 kV Korca, TS 110/6 kV Memaliaj, TS 110/10 kV Permet i TS 222/110/35 kV Babica.

Uređaji: SIEMENS SIPROTEC 4 7SA522, 7SD522, 7SS523, 6MD632, SICAM AK 1703, SICAM P50, ABB RED670, REL670.

Komunikacioni protokoli IEC 61850, Profibus DP, IEC 60870-5-103 i 104.

Naručilac

Energoinvest IEE

Korisnik

OST Albanija
Related Projects
Kontaktirajte nas