IZMJENA KOMUNIKACIONIH PROTOKOLA U DCU ED SARAJEVO.

18.11.2015.

O projektu

Izmjene komunikacionih linkova i prelazak sa IEC 60870-5-101 balanced na IEC 60870-5-101 unbalanced za rastavljače ABB SECTOS. Konverzija komunikacionog protokola MODBUS TCP na komunikacioni protokol IEC 60870-5-104 i izmjene grafičke prezentacije za 50 učinskih linijskih rastavljača, TS Rajlovac i TS Ilijaš u dispečerskom centru elektrodistribucije Sarajevo.

Korišteni protokoli: IEC 60870-5-101 Balanced, IEC 60870-5-101 Unbalanced, MODBUS

Oprema koja je predmet projekta je SIEMENS SPECTRUM Power CC 5.21, Cooper SMP, ABB REC 521 i ABB SECTOS

Naručilac

EP BiH ED Sarajevo, B&H

Korisnik

EP BiH ED Sarajevo, B&H

Related Projects
Kontaktirajte nas