Slide background
team.

O kompaniji

Navitas Engineering & Automation je bosanskohercegovačka kompanija koja okuplja profesionalce u polju projektovanja, inženjeringa, ispitivanja, puštanja u pogon i konsaltinga svih vrsta elektroenergetskih projekata. Firma je osnovana sa ciljem da spoji kompetente individualce koji tržištu mogu da ponude kvalitetna i efikasna inžinjerska rješenja. Iako iza sebe imamo tek jednu godinu postojanja kao pravno lice, naše iskustvo broji više od 40 godina rada i uspjeha kako u Bosni i Hercegovini tako i u inostranstvu.

Od osnivanja u julu 2013 godine Navitas je imao za cilj da profesionalno predstavi svoje tehničke ali i poslovne sposobnosti. U tu svrhu smo radili sa stručnjacima na razvoju korporativnog identiteta i strategije koji će nam služiti kao vodilja u narednim godinama. Naše kvalitete su prepoznate od strane klijenata već od samog početka. U manje od godinu dana postojanja imali smo priliku potvrditi naše mogućnosti na tri zahtjevna i nekoliko manjih projekata u Libiji, Iraku I Bosni i Hercegovini.

Misija

Cilj Navitasa je da postane preferentni partner svim značajnim firmama u elektroenergetskom sektoru na području jugoistočne Evrope. Posebno želimo osnažiti našu efikasnost, kvalitet i fleksibilnost u izvođenju projekata bez obzira na njihovu lokaciju i složenost.

Vrijednosti

U elektroenergetskom sektoru Navitas će biti prepoznatljiv po kompetentnosti, integritetu i dugoročnom razvoju. Naš uspjeh će se zasnivati na poštenom i profesionalnom odnosu prema usposlenicima, saradnicima, klijentima i društvenoj zajednici.

Usluge

Projektovanje, Inženjering, Ispitivanje i puštanje u pogon, Konsalting

Naš tim

  • Dipl. el. ing. Alen Burdžović
    Dipl. el. ing. Alen BurdžovićSuosnivač Navitas d.o.o.Preko 20 godina međunarodnog iskustva u polju zaštita i automatizacije trafostanica sa fokusom na projektovanje, inženjering, ispitivanje & puštanje u pogon i konsalting.
  • Dipl. el. ing. Ensar Kalajdžisalihović
    Dipl. el. ing. Ensar KalajdžisalihovićSuosnivač Navitas d.o.o.Preko 12 godina međunarodnog iskustva u polju SCADA sistema na lokalnom i daljinskom nivou upravljanja i RTU-ova u elektroenergetskim objektima sa fokusom na dizajn, inženjering i ispitivanje & puštanje u pogon.  
  • Dipl. El. Ing. Adnan Pašić
    Dipl. El. Ing. Adnan PašićSuosnivač Navitas d.o.o.Preko 15 godina međunarodnog iskustva u radu na zaštitama, upravljanju i SCADA sistemima u trafostanicama sa fokusom na dizajn, inžinjering i ispitivanje & puštanje u pogon.

Vanjski saradnici

Pored stalnih uposlenika Navitas raspolaže sa razvijenom mrežom vanjskih saradnika koji su vrhunski stručnjaci u svojim oblastima. Povezivanje naših resursa sa specijaliziranim partnerima nam omogućava da odgovorimo na složene profesionalne izazove i ponudimo rješenja u skladu sa dinamičnim tržišnim trendovima. Sa ovakivm pristupom sposobni smo izvesti projekte raznih dimenzija i složenosti, jer osim inžinjera elektrotehnike oslanjamo se i na stručnjake iz oblasti građevinarstva, prava, ekonomije i drugih disciplina. Ubijeđeni smo da je razmjena znanja i iskustava jedan od ključnih elemenata za ispunjenje zahtjeva naših klijenata u skladu sa najvišim svjetskim standardima.

Kontaktirajte nas