REKONSTRUKCIJA 6 kV POSTROJENJA BLOKA 7 U TE KAKANJ, B&H.

23.11.2013.

O projektu

Izrada glavnog projekta za zamjenu starih kontrolno-upravljačkih uređaja, nadzor montaža opreme, konfiguracija kontrolno-zaštitnih uređaja,
ispitivanje i puštanje u pogon 6 kV ćelija Bloka 7 u TE Kakanj, B&H. Ukupno 16 ćelija sa kontrolno-zaštitnim uređajima Siemens SIPROTEC 4 7SJ62.

Naručilac

Siemens Sarajevo

Korisnik

EP BiH TE Kakanj, B&H
Related Projects
Kontaktirajte nas