REKONSTRUKCIJA EL-Sharara PISTE U LIBIJI.

04.12.2013.

O projektu

Izrada glavnog projekta potpuno nove TS 11/0,4 kV, 1×500 kVA, sa svim pripadajućim postrojenjima 11 kV, 0,4kV, 110 VDC, sistemom uzemljenja i gromobranske zaštite, dizel električnim generatorom 910 kVA, kompletnim sistemom navigacione rasvjete aerodromske piste u El-Sharara pustinji, Libija.

Naručilac

BPC Company, B&H.

Korisnik

Akakus Oil Operations, Libya.
Related Projects
Kontaktirajte nas