ISPORUKA RMU-ova ZA POTREBE PROIZVODNJE ELDIS TEHNIKA SARAJEVO

24.10.2013.

O projektu

Firma Navitas Engineering & Automation je uspješno u dogovorenom roku isporučika 63 SIEMENS 10 (20) kV RMU-a (Ring Main Unit)
za godišnje proizvodne potrebe ELDIS Tehnike Sarajevo.

Naručilac

ELDIS Tehnika Sarajevo

Korisnik

ELDIS Tehnika Sarajevo, B&H
Most Recent Projects
Kontaktirajte nas