Potpisan ugovor za ispitivanje mobilne trafostanice 110/10 kV Grbavica.

Navitas Engineeirng & Automation potpisao je ugovor sa elektrodistribucijom Sarajevo za ispitivanje mobilne trafostanice 110/10 kV Grbavica.
Kontaktirajte nas