Potpisan ugovor za uvezivanje novog 35 kV postrojenja u SCADA sistem u TE Tuzla, B&H.

Navitas Engineering & Automation potpisao je ugovor sa TE Tuzla za uvezivanje novog 35 kV postrojenja u SCADA sistem.
Kontaktirajte nas