Potpisan ugovor za ispitivanje električnih zaštita u HE Trebinje, B&H.

Navitas Engineering & Automation potpisao je ugovor sa HE Trebinje za ispitivanje električnih zaštita generatora i trafoa.
Kontaktirajte nas