Potpisan ugovor sa ZD Eldis Tehnika za nabavku RMU-ova

Navitas Engineering & Automation potpisao je ugovor sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo za nabavku srednjonaponskih sklopnih blokova, za prozivodne potrebe Eldis Tehnike d.o.o.
Kontaktirajte nas