Potpisan ugovor za rezervni SCADA sistem u TE Tuzla

Navitas Engineering & Automation potpisao je Ugovor sa JP EPBiH za isporuku i puštanje u pogon rezervnog SCADA sistema za 220 kV, 110 kV i 35 kV postrojenje u TE Tuzla.
Kontaktirajte nas