Potpisan ugovor za ispitivanje električnih zaštita u TE Kakanj, B&H.

Navitas Engineering & Automation potpisao je ugovor sa TE Kakanj za ispitivanje električnih zaštita Bloka 5 i 123 kV postrojenja u TE Kakanj.
Kontaktirajte nas