Potpisan ugovor sa HE Bočac, B&H.

Navitas Engineering & Automation potpisao je ugovor za isporuku rezervnih dijelove za pomoćne pogone u HE Bočac, B&H.
Kontaktirajte nas