Potpisan ugovor za ispitivanje električnih zaštita Bloka 6 u TE Kakanj, B&H.

Navitas Engineering & Automation potpisao je ugovor sa TE Kakanj za ispitivanje električnih zaštita Bloka 6 za 2015. godinu u TE Kakanj.
Kontaktirajte nas