Potpisan ugovor za ispitivanje električnih zaštita Bloka 6 u TE Kakanj, B&H.

Kontaktirajte nas